วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง

วิธีการ นวดและกดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง ตอนที่ 1 จะแนะนำวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าบรรเทาอาการเครียด ปวดศีรษะบ่อย ๆ นอนไม่หลับ วิงเวียนคลื่นไส้ เมารถเมาเรือ ประจำเดือนมาไม่ปกติ เจ็บหน้าอกก่อนมีประจำเดือน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว อัณฑะหย่อนยาน แพ้ท้อง ขอบตาดำ ดวงตาเมื่อยล้า ศีรษะล้าน ผมหงอกและผมร่วงและฉี่รดที่นอน
 วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเครียด
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเครียด
ความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิเช่น โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถลดความเครียดต่าง ๆ ลงได้ ร่างกายก็จะแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาความเครียดได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณตรงกลางฝ่าเท้าในแนวนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ความตึงเครียดต่าง ๆ ก็จะผ่อนคลายลง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดศีรษะบ่อย ๆ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดศีรษะบ่อย ๆ
อาการปวดศีรษะบ่อย ๆ เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคไมเกรน ซึ่งจะทรมานและสร้างความหงุดหงิดอย่างมาก การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณปลายนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของผู้นวด จับปลายนิ้วหัวแม่เท้า ออกแรงนวดคลึงแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงนวดคลึง ทำติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดนวดคลึงเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน อาการปวดศีรษะต่าง ๆ ก็จะผ่อนคลายลง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการนอนไม่หลับ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการนอนไม่หลับ
อาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก เป็นอาการที่ทรมานมากและจะทำให้อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง สาเหตุของอาการนอนไม่หลับมีหลายอย่าง แต่ที่สำคัญคือความวิตกกังวลและความเครียด การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณตรงกลางฝ่าเท้าในแนวนิ้วชี้กับนิ้วนางของเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งส่งผลต่อเส้นประสาทช่วงท้องจะทำให้คุณได้ผ่อนคลายความเครียดแลนอนหลับได้ง่าย หลับสบายขึ้น
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการวิงเวียนคลื่นไส้
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการวิงเวียนคลื่นไส้
อาการวิงเวียนคลื่นไส้ เกี่ยวข้องกับอวัยวะของคนเราก็คือโพรงจมูก การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการวิงเวียนคลื่นไส้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณหลังเท้าโดยอยู่ในแนวระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้ว ก้อยและบริเวณปลายเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลายและนวดคลึง ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลายแล้วคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดคลึงจะทำให้เกิดอาการร้อนบริเวณหลังเท้า และหากนวดบริเวณนี้เป็นประจำก็จะป้องกันโรคความดันต่ำ วิงเวียน คลื่นไส้ และหน้ามืดอีกด้วย
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเมารถเมาเรือ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเมารถเมาเรือ
สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้เดินทาง มักจะประสบปัญหากับการเมารถหรือเมาเรือ วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดหรืออาเจียน การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการเมารถเมาเรือ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าในแนวเดียวกับนิ้วชี้และนิ้วกลางของเท้า ทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด วางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลายและนวดคลึง ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลายแล้วคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อเส้นประสาทช่องท้อง ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและลดอาการเมารถ เมาเรือได้เป็นอย่างดี
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
อาการประจำเดือนมาไม่ปกติคือ ประจำเดือนที่มาบ้างไม่มาบ้าง หรือมาแบบกะปริบกะปรอย ทำให้คุณผู้หญิงหลายคนมีอารมณ์ที่ไม่ปกติและขาดความมั่นใจ การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของผู้นวด วางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อต่อมซอกคอที่ถือว่าเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา นี้โดยตรง จะช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมซอกคอให้เป็นปกติ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้าบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกก่อนมีประจำเดือน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า
บรรเทา
อาการเจ็บหน้าอกก่อนมีประจำเดือน
ก่อนมีประจำเดือนประมาณ 1 สัปดาห์ คุณผู้หญิงมักมีอาการเจ็บหน้าอก ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก วิ่งก็ลำบาก การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกก่อนมีประจำเดือนได้เป็นอย่างดี โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางของหลังเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด วางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อหน้าอกซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นปัญหานี้โดยตรง ควรนวดกดจุดนี้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือก่อนที่จะมีประจำเดือน 10 วัน แล้วอาการเจ็บหน้าอกก่อนมีประจำเดือนของคุณผู้หญิงจะไม่มีอีกต่อไป
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการแพ้ท้อง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการแพ้ท้อง
อาการแพ้ท้องเป็น อาการที่คุณแม่หลายคนมักจะประสบปัญหานี้ มากน้อยแล้วแต่บุคคล บางคนอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรืออยากรับประทานของแปลก ๆ หรือบางท่านอาจจะปวดศีรษะจนลุกไม่ไหว เป็นต้น การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณส้นเท้าด้านหลังเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงบริเวณส้นเท้าด้านหลังเท้า ให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วที่งอสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อรังไข่และมดลูก จะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนและลดอาการแพ้ท้องได้ดี
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้าบรรเทาและแก้ไขอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า
บรรเทาและแก้ไขอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
คุณ ผู้ชายทุกคนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ทั้งหลายคงไม่อยากจะประสบปัญหาเหล่านี้ เพราะมันหมายถึงความเป็นชายของคุณจะลดลง และทำให้คุณขาดความมั่นใจอย่างมากทีเดียว การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถ บรรเทาและแก้ไขอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้เป็นอย่างดี โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าในตำแหน่ง 2 ส่วน 3 ของฝ่าเท้าเยื้องมาทางส้นเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด วางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อต่อมหมวกไตและลูกอัณฑะ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นปัญหานี้โดยตรง ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ แล้วอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวของคุณผู้ชายจะได้รับการแก้ไข เสริมสร้างความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้ง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการอัณฑะหย่อนยาน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการอัณฑะหย่อนยาน
อาการของอัณฑะหย่อนยานของ คุณผู้ชายในวัยที่มากขึ้น จะส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชาย อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอาการของอวัยวะเพศไม่แข็งตัวตามมาติด ๆ การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการอัณฑะหย่อนยานได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณส้นเท้าใต้ตาตุ่มด้านในของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงบริเวณส้นเท้าใต้ตาตุ่มด้านในของเท้า ให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วที่งอสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะเป็นการบริหารอัณฑะและกล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้แข็งแรง ไม่หย่อนยานได้ง่าย 
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการขอบตาดำ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการขอบตาดำ
อาการขอบตาดำ มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่น นอนไม่เพียงพอหรือนอนดึกเกินไป นอนมากจนเกินไปหรือร้องไห้มากเกินไป ซึ่งจะทำให้ถุงใต้ตาอักเสบ ส่งผลให้ขอบตาหมองคล้ำ การนวดกดจุดฝ่าเท้า สามารถบรรเทาอาการขอบตาดำได้เป็นอย่างดี โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าและอยู่บริเวณ 1 ส่วน 3 ของฝ่าเท้าในแนวเดียวกับนิ้วนางของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด โดยให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วมือที่งอสัมผัสจุดนวด 2 จุด ดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาทั้ง 2 จุด ติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ใน 2 ตำแหน่งเช่นกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อไตและตับ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นปัญหานี้โดยตรง อาการขอบตาดำก็จะลดลงจนคุณมีขอบตาที่สวยงามดังเดิม
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการดวงตาเมื่อยล้า
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการดวงตาเมื่อยล้า
ดวงตาเมื่อยล้า มักเกิดจากกล้ามเนื้อตาที่ถูกใช้งานอย่างหนัก คุณอาจใช้สายตาตลอดทั้งวันโดยไม่ให้ดวงตาได้พักผ่อน การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการดวงตาเมื่อยล้าได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณแนวขวางของฝ่าเท้า ตรงโคนนิ้วชี้และนิ้วนางของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงบริเวณแนวขวางของฝ่าเท้า ตรงโคนนิ้วชี้และนิ้วนางของเท้า ให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วมือที่งอสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตา ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อตาของคุณได้
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาและแก้ไขอาการศีรษะล้าน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาและแก้ไขอาการศีรษะล้าน
คุณ ผู้ชายทุกคนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ทั้งหลายคงไม่อยากจะประสบปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะกับผู้สูงวัย เพราะจะทำให้คุณผู้ชายดูหล่อน้อยลง เสียบุคลิกและทำให้ขาดความมั่นใจไปอย่างมากเลยทีเดียว การนวดกดจุดฝ่า เท้าสามารถบรรเทาและแก้ไขอาการศีรษะล้านได้เป็นอย่างดี โดย 2 จุดนี้จะอยู่บริเวณส้นเท้า และกลางฝ่าเท้าในตำแหน่งนิ้วชี้และนิ้วกลางของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด วางตรงจุดนวด 2 จุดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาทั้ง 2 จุดติดต่อกันประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ใน 2 จุดตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อศีรษะและเส้นประสาทช่องท้องซึ่งจะช่วยลดปัญหาเหล่า นี้ได้ ช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมและช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้เป็นอย่างดี
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการผมหงอกและผมร่วง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการผมหงอกและผมร่วง
ผมหงอกและผมร่วง เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความเครียดหรือการแพ้สารเคมี เช่น ยาสระผม น้ำยาเปลี่ยนสีผม เป็นต้น แต่จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการผมหงอกและผมร่วงได้เป็นอย่างดี โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้าในแนวนิ้วกลางของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด วางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต ควรนวดกดจุดนี้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง แล้วอาการผมหงอกและผมร่วงจะดีขึ้นเป็นลำดับ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการฉี่รดที่นอน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการฉี่รดที่นอน
การฉี่ราดแบบอ้นฉี่ไม่อยู่หรือฉี่แบบไม่รู้ตัว ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือผู้สูงอายุ การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการฉี่รดที่นอนได้เป็นอย่างดี โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างของผู้นวด วางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของไตและเส้นประสาทช่องท้อง ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ จะช่วยให้ผ่อนคลายและปัสสาวะรดที่นอนจะน้อยลงและหายไปในที่สุด

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาสิว
ปัญหาของสิว เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนแก้ไม่ตก หากดูแลและรักษาไม่ถูกวิธีก็จะเกิดปํญหาตามมาหลายอย่าง การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาของสิวได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อการทำงานของต่อมซอกคอ จะช่วยให้ต่อมซอกคอผลิตฮอร์โมนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ปัญหาของสิวหมดไปและช่วยให้ผิวหน้าสวยงามมีน้ำมีนวล
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า ลดริ้วรอยบนใบหน้า
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า ลดริ้วรอยบนใบหน้า
ริ้วรอยบนใบหน้า หลายคนวิตกกังวลอย่างมากเมื่อมีอายุมากขึ้น หลายคนได้เตรียมตัวเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ แต่หากว่าริ้วรอยบนใบหน้า ที่มาก่อนวัยอันสมควร คุณเตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วหรือยัง การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของริ้วรอยบนใบหน้าที่มาก่อนวัย อันควรได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณท้องนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางบริเวณท้องนิ้วหัวแม่เท้า ให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วที่งอสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ และการนวดกดจุดนี้จะเกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมอง จะช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมใต้สมองให้ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยรักษาผิว ลดริ้วรอยและช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงอยู่เสมอ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเส้นเลือดขอด
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเส้นเลือดขอด
คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่มีความจำเป็นต้องยืนนาน ๆ หรือคุณผู้หญิงที่สวมรองเท้าส้นสูงเป็นประจำ คุณมีความเสี่ยงต่อการมีอาการเส้นเลือดขอดมากกว่าคนทั่วไป การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาและป้องกันอาการเส้นเลือดขอดได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณด้านนอกเท้าตรงปลายกระดูกส้นเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อเนื่องช่วยบรรเทาและป้องกันอาการเส้นเลือดขอด ช่วยให้คุณมีเรียวขาที่สวยงาม
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเท้าบวม
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเท้าบวม
อาการเท้าบวมเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของไตโดยตรง ดังนั้นจุดที่เราจะต้องนวดกดจุดจะต้องส่งผลต่อไต โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าพอดีของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ อาการเท้าบวมจะทุเลาลง และหากทำเป็นประจำเท้าจะยุบและหายไปในที่สุด
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ
อาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศและทุกวัย เมื่อเกิดขึ้นมักจะหายาดม ดมกันวุ่นวาย การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้ โดย 2 จุดนี้จะอยู่บริเวณโคนนิ้วกลางและนิ้วก้อยของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำนิ้วมาวางตรงจุดนวด 2 จุดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดนวดคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที การนวดกดจุดนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะของคุณได้เป็นอย่าง ดี
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดฟัน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดฟัน
อาการปวดฟัน สร้างความทรมานให้แก่ผู้ปวดอย่างมาก การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้ โดยคุณปวดฟันข้างไหนก็ให้คุณนวดกดจุดบนเท้าข้างนั้น โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณขอบเท้าด้านนอกและบริเวณใต้เล็บเท้าแต่ละเล็บ
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที อาการปวดฟันของคุณจะทุเลาลงอย่างแน่นอน

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดไหล่และต้นคอ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดไหล่และต้นคอ
การออกกำลังกาย การยกของหนัก หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดจังหวะ อาจเป็นสาเหตุหนี่งของอาการปวดไหล่และต้นคอ การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาและป้องกันอาการเส้นเลือดขอดได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณหลังเท้าตรงตำแหน่งของโคนนิ้วชี้และนิ้วก้อยของเท้า ทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรง 2 จุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงแล้วคลาย ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ใน 2 ตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายและสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อไหล่ และต้นคอ อาการปวดไหล่และต้นคอจะบรรเทาลงได้
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดตามข้อ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดตามข้อ
อาการปวดตามข้อ มักเกิดจากการออกกำลังกายที่หักโหม หรือใช้กล้ามเนื้อบริเวณข้อรับน้ำหนักมากเกินไป หรือคนอ้วนที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณหลังเท้าข้างซ้ายตรงกลางพอดี
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ไม่จำเป็นต้องออกแรงมากจนเกินไป เพราะจุดนี้จะอยู่ตื้น ๆ ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที การนวดกดจุดนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนของโลหิตและจะส่งผลต่อระบบเลือด ช่วยให้อาการปวดตามข้อเบาบางลง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดน่อง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดน่อง
การวิ่งหรือการออกกำลังกายเคลื่อนไหวขาหรือการยินนาน ๆ จะทำให้กล้ามเนื้อน่องของคุณทำงานอย่างหนัก และจะเกิดอาการปวดเมื่อยอยู่บ่อย ๆ การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดปวดน่องได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณด้านนอกเท้าตรงส่วนปลายของกระดูกส้นเท้าของเท้าทั้งสองข้าง

วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด มาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย แล้วนวดคลึงวนเป็นลักษณะตามเข็มนาฬิกา ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในทั้งตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะเกี่ยวข้องกับน่องโดยตรง ช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อน่องและสร้างความยืดหยุ่นให้กับน่องได้เป็นอย่าง ดี อาการปวดน่องก็จะบรรเทาลง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดเอวและก้นกบ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดเอวและก้นกบ
การนั่งนาน ๆ นั่งทั้งวัน อย่างหนุ่มสาวออฟฟิคทั้งหลาย มักจะประสบปัญหาของอาการปวดเอวและก้นกบอยู่บ่อย ๆ การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดเอวและก้นกบได้ โดย 2 จุดนี้จะอยู่บริเวณส้นเท้าด้านฝ่าเท้าและข้อเท้าด้านบนของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางบริเวณส้นเท้าด้านฝ่าเท้า ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที และการนวดข้อเท้าให้ใช้มือทั้งสี่นวดคลึงบริเวณข้อเท้าด้านบนของเท้า สัก 10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในทั้ง 2 ตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำจะช่วยบรรเทา และป้องกันอาการปวดเอวและก้นกบได้เป็นอย่างดี
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อศอก
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อศอก
อาการปวดเมื่อยข้อศอก อาจเกิดจากการทำงานหนักหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ข้อศอกต้องรับน้ำหนักมากจนเกินไป การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อศอกได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณหลังเท้าตรงส่วนข้อต่อของนิ้วเท้าทุกนิ้วของเท้าทั้ง สองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด มาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดนวดคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที ให้ครบทุกนิ้ว แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อเนื่องช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อศอก และช่วยให้กล้ามเนื้อข้อศอกมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก
อาการเจ็บแปลบบริเวณหน้าอก ทุกครั้งที่หายใจและหายใจติดขัด เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดโดยตรง การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกลงได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณหลังเท้าด้านนอกและติดกับกระดูกเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมากเนื่องจากบริเวณหลังเท้าบาง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อกระดูกสันอก สามารถป้องกันและรักษาอาการเจ็บหน้าอกได้
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาและป้องกันอาการเป็นตะคริว
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาและป้องกันอาการเป็นตะคริว
หากคุณเกร็งกล้ามเนื้อมากจนเกินไป ตะคริวมักจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ การ นวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาและป้องกันเป็นตะคริวได้ โดย 2 จุดนี้จะอยู่บริเวณข้อเท้า และด้านนอกเท้าตรงกระดูกส้นเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นวดบริเวณข้อเท้าก่อน แล้วจึงนวดบริเวณด้านนอกเท้าตรงกระดูกส้นเท้าเป็นลำดับต่อไป ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10 นาที ต่อจุด แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ใน 2 ตำแหน่งเดียวกัน การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อกระดูกเชิงกรานและน่อง และหากได้รับการนวดกดจุดนี้เป็นประจำ จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อไม่ให้หดเกร็ง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเจ็บซี่โครง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการเจ็บซี่โครง
อาการเจ็บซี่โครง มักเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากซี่โครงได้รับการกระทบกระเทือน การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการเจ็บซี่โครงได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางหลังเท้าของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด แต่ไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมากเนื่องจากจุดนี้จะอยู่ตื้น หากกดแรงมากเกินไปอาจเป็นอันครายได้ ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อซี่โครงโดยตรง จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บซี่โครงได้
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการรอยฟกช้ำ
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการรอยฟกช้ำ
รอยฟกช้ำดำเขียวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากอวัยวะบริเวณนั้นได้รับการกระแทกจนเกิดอาการบวม ปวด และเป็นรอยช้ำ ๆ นอกจากการประคบด้วยน้ำแข็งและทาครีมแล้ว การนวดกด จุดฝ่าเท้าสามารถลดอาการรอยฟกช้ำลงได้ โดยคุณมีอาการรอยฟกช้ำตรงจุดไหนก็ให้นวดกดจุดเท้าที่เป็นตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เกิดอาการรอยฟกช้ำ อาทิเช่น หากมีรอยพกช้ำที่หัวเข่า การยวดกดจุดก็จะอยู่บริเวณข้างเท้าด้านนอก ซึ่งเป็นส่วนที่เว้าพอดี ของเท้าข้างที่มีรอยพกช้ำที่หัวเข่า
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการไหล่แข็ง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาอาการไหล่แข็ง
การนั่งนาน ๆ ตลอดทั้งวัน อย่างเช่น หนุ่มสาวออฟฟิคทั้งหลาย มักจะประสบปัญหาของอาการไหล่แข็งและจะปวดเมื่อยไหล่อย่างมาก การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการไหล่แข็งได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณเนินนูนบนฝ่าเท้าของนิ้วก้อยของเท้าทั้งสองข้าง
วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดนี้เป็นประจำ การนวดกดจุดนี้จะส่งผลต่อไหล่โดยตรง จะช่วยให้กล้ามเนื้อไหล่คลายตัวและบรรเทาอาการไหล่แข็ง อาการปวดไหล่ก็จะหายไปThis entry was posted on 17:28 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 ความคิดเห็น: