วิทยาลัยสารพัดช่าง

สำหรับการเรียนฝึกอาชีพนั้น ก็จะมีวิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดสอนฝึกอาชีพระยะสั้น จะมีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย ค่าเรียนก็ถูก เรียนจบหลักสูตร ก็สามารถ นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา ไปประกอบอาชีพได้
  • 1.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

02-223-2276,02-223-1069..

ที่ นี่มีเรียน Graphic Design with Illustrator, Graphic Design with Photoshop, Graphic Design with InDesign, โปรแกรม Dream Weaver, การออกแบบงานกราฟฟิกบนเว็บเพจ, เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Inventor, เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Solid works, เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Auto Cad 2D, ซ่อมมือถือ, ซ่อมคอมพ์ และอีกหลายอย่างให้เลือก  • 2.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

เลขที่ 474/2 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-1312, 02-236-1245


  • 3.วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

โทร.02-4375371, 02-438-1133, 02-437-5512


  • 4.วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

332 จรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร.02-424-1944, 02-424-0776This entry was posted on 14:30 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 ความคิดเห็น: